Pobyt na vzduchu môže u detí zastaviť vývoj dioptrickej chyby

Epidémia krátkozrakosti má svoj liek. Pobyt na svetle a na vzduchu môže u detí zastaviť vývoj myopie, dioptrickej chyby, pri ktorej oko nevidí dobre do diaľky....