Otázky a odpovede na tému COVID-19

Nový koronavírus z roku 2019 sa teraz nazýva závažný akútny respiračný syndróm koronavírus-2 (SARS-CoV-2), zatiaľ čo choroba s ním spojená sa nazýva COVID-19.

SARS-CoV-2, bol identifikovaný v Číne na konci roku 2019 a je novým kmeňom koronavírusu, ktorý nebol u ľudí predtým identifikovaný.

1. Odkiaľ pochádzajú koronavírusy?

Koronavírusy sú vírusy, ktoré cirkulujú medzi zvieratami, ale o niektorých z nich je tiež známe, že ovplyvňujú ľudí. Po infikovaní zvierat sa tieto môžu nakoniec preniesť na ľudí.

Je známe, že zdrojom koronavírusov je široká škála zvierat. Napríklad koronavírus dýchacích ciest na Blízkom východe (MERS-CoV) pochádza z ťavovitých a syndróm ťažkej akútnej respiračnej choroby (SARS) pochádza z mačiek civet.

2. Je tento vírus porovnateľný so SARS alebo so sezónnou chrípkou (chrípka)?

Nový koronavírus zistený v Číne je geneticky úzko spojený s vírusom SARS z roku 2003 a zdá sa, že má podobné vlastnosti, aj keď o tomto víruse stále existujú obmedzené údaje.

SARS sa objavil na konci roku 2002 v Číne a 33 krajín zaznamenalo viac ako 8 000 prípadov SARS za obdobie ôsmich mesiacov. V tom čase zomrel jeden z desiatich ľudí, ktorí uzavreli zmluvu so SARS.

Súčasné prepuknutie choroby COVID-19 spôsobilo počas prvého mesiaca prepuknutia choroby v Číne približne 10 000 hlásených prípadov, pričom ďalšie prípady sa následne zistili v Európe a ďalších krajinách (pozri aktualizáciu aktuálnej situácie ). V tomto okamihu je k dispozícii príliš málo údajov na to, aby bolo možné s istotou povedať, ako smrteľný je COVID-19, ale predbežné nálezy naznačujú, že je menej smrteľný ako koronavírus SARS.

Zatiaľ čo vírusy SARS-CoV-2 a chrípky sa prenášajú z človeka na človeka a môžu spôsobiť podobné príznaky, oba vírusy sa veľmi líšia, a preto sa nechovajú rovnako. Je ešte veľmi skoro na to, aby sme dospeli k záverom o tom, ako sa SARS-CoV-2 šíri, ale predbežné informácie naznačujú, že SARS-CoV-2 je rovnako prenosná ako SARS a niektoré ďalšie pandemické kmene chrípky. ECDC odhaduje, že v EÚ, Spojenom kráľovstve, Nórsku, na Islande av Lichtenštajnsku každý rok zomrie predčasne na príčiny spojené s chrípkou až 40 000 ľudí.

3. Aká závažná je infekcia COVID-19?

V tomto okamihu je k dispozícii príliš málo údajov na to, aby bolo možné s istotou povedať, aký závažný je COVID-19, ale predbežné nálezy naznačujú, že je menej smrteľný ako koronavírus SARS.

4. Aký je režim prenosu? Ako (ľahko) sa šíri?

Zatiaľ čo zvieratá sú zdrojom vírusu, tento vírus sa teraz šíri z jednej osoby na druhú (prenos z človeka na človeka). V súčasnosti nie je dostatok epidemiologických informácií na to, aby bolo možné určiť, ako ľahko a udržateľne sa tento vírus šíri medzi ľuďmi. Zdá sa, že vírus sa prenáša hlavne prostredníctvom dýchacích kvapiek, ktoré ľudia kýchajú, kašľajú alebo vydýchajú.

Inkubačná doba pre COVID-19 (tj doba medzi expozíciou vírusu a nástupom symptómov) sa v súčasnosti odhaduje na dva až 14 dní. V tejto fáze vieme, že vírus sa môže prenášať, keď infikovaní prejavia príznaky podobné chrípke. Stále však existuje neistota, či vírus môže preniesť mierny alebo asymptomatický prípad.

Ak sú ľudia s COVID-19 testovaní a diagnostikovaní včas a uplatňujú sa prísne opatrenia na kontrolu infekcií, pravdepodobnosť trvalého prenosu z človeka na človeka v komunitnom prostredí v EÚ je nízka. Systematická implementácia opatrení na prevenciu a kontrolu infekcií bola účinná pri kontrole koronavírusov SARS a MERS.

5. Prečo došlo k tak veľkému nárastu prípadov hlásených z Číny od 13. februára? Zhoršuje sa epidémia?

13. februára oficiálne štatistické údaje z Číny obsahovali 15 141 nových prípadov COVID-19, čo predstavuje jediný najväčší počet prípadov hlásených jeden deň od začiatku epidémie. Informácie čínskych úradníkov naznačujú, že od 13. februára došlo k zmene spôsobu, akým sa prípady počítajú.

Toto teraz zahŕňa všetky podozrivé prípady s klinickou diagnózou pneumónie. Tieto nové prípady nemuseli byť laboratórne potvrdené ako prípady COVID-19. Vzhľadom na to nemôžeme porovnávať počet doteraz hlásených prípadov s týmto novým počtom a nemusí to nevyhnutne znamenať, že v Číne sa epidémia zvyšuje.

7. Aké sú príznaky infekcie COVID-19

Z toho, čo vieme doteraz, môže vírus spôsobiť mierne príznaky podobné chrípke, ako sú napr.

 • horúčka
 • kašeľ
 • ťažké dýchanie
 • bolesť svalov
 • únava.

Závažnejšie prípady sa prejavia ťažkou pneumóniou, syndrómom akútnej respiračnej tiesne, sepsou a septickým šokom, ktoré môžu viesť k smrti pacienta. Zdá sa, že ľudia so súčasnými chronickými chorobami sú viac náchylní na závažné ochorenie.

8. Sú niektorí ľudia viac ohrození ako ostatní?

Očakáva sa, že u starších ľudí a osôb so základnými ochoreniami (napr. Hypertenzia, srdcové poruchy, cukrovka, poruchy pečene a respiračná choroba) bude väčšie riziko vzniku závažných symptómov.

9. Existuje liečba COVID-19?

Neexistuje žiadna špecifická liečba tohto ochorenia, takže prístup, ktorý sa používa na liečbu pacientov s infekciami súvisiacimi s koronavírusmi, spočíva v liečbe klinických príznakov (napr. Horúčka, ťažkosti s dýchaním). Podporovaná starostlivosť (napr. Podporná terapia a monitorovanie – kyslíková terapia, riadenie tekutín a antivirotiká) môže byť pre infikovaných veľmi účinná.

9. Kedy by som mal byť testovaný na COVID-19?

Ak máte akútna respiračná infekcia (náhly nástup kašľa a / alebo bolesti v krku a / alebo dýchavičnosť), a počas 14 dní pred začiatkom vašich príznakov ste boli buď: v úzkom kontakte s potvrdeným alebo pravdepodobným prípadom infekcie COVID-19 alebo vycestovali do oblasti, kde prebieha komunitný prenos COVID-19 , alebo ak ste pracovali alebo navštevovali zdravotnícke zariadenie, kde sa liečili pacienti s infekciami COVID-19, mali by ste sa poradiť so svojím lekárom o radu.


O tom, ako identifikovať podozrivé prípady a kedy začať testovanie vypracovalo ECDC.

.

 1. Kde sa môžem otestovať?
  Ak sa váš lekár domnieva, že je potrebný laboratórny test na SARS-CoV-2 / COVID-19, bude vás informovať o postupe, ktorý treba dodržať, a poradí, ktoré laboratórium môže tento test vykonať. Niekoľko európskych laboratórií môže spracovať vzorky SARS-CoV-2.
 1. Ako sa môžem vyhnúť infikovaniu?
  Pri návšteve oblastí s predpokladaným prebiehajúcim komunitným prenosom by ste mali:
 • vyhnúť sa kontaktu s chorými ľuďmi, najmä s kašľom;
 • vyhnúť sa návšteve trhov a miest, kde sa manipuluje so živými alebo uhynutými zvieratami;
 • dodržiavať všeobecné pravidlá týkajúce sa hygieny rúk a hygieny potravín;
 • pred jedlom, po použití toalety a po akomkoľvek kontakte so zvieratami si umyte ruky mydlom a vodou alebo použite dezinfekčný roztok na báze alkoholu;
 • vyhýbajte sa kontaktu so zvieratami, ich výkalmi alebo trusom.

Kamkoľvek cestujete, dodržiavajte všeobecné pravidlá týkajúce sa hygieny rúk a potravín.

 1. Čo mám robiť, ak som mal úzky kontakt s niekým, kto má COVID-19?
  Informujte orgány verejného zdravotníctva vo vašej oblasti, ktoré vám poskytnú usmernenie o ďalších krokoch. Ak sa u vás objavia akékoľvek príznaky, je dôležité, aby ste zavolali poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti o radu a uviedli, že ste v kontakte s niekým, kto má COVID-19.

Ďalšie dôležité informácie

 1. Aké sú pravidlá dezinfekcie / umývania rúk?
  Kľúčom k prevencii infekcie je umývanie rúk a dezinfekcia. Ruky by ste si mali umývať často a dôkladne mydlom a vodou najmenej po dobu 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, môžete použiť aj dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu s najmenej 60% alkoholu. Vírus vstupuje do vášho tela očami, nosom a ústami, takže sa ich nedotýkajte nevypratými rukami.
 2. Sú pleťové masky účinné pri ochrane proti COVID-19?
  Masky na tvár pomáhajú predchádzať ďalšiemu šíreniu infekcie od chorých na ľudí okolo seba. Zdá sa však, že pleťové masky nie sú rovnako účinné pri ochrane tých, ktorí nie sú infikovaní.
 3. Existuje vakcína proti SARS-CoV-2? Ako dlho bude trvať vývoj vakcíny?
  V súčasnosti neexistujú žiadne vakcíny proti koronavírusom, vrátane SARS-CoV-2. Preto je veľmi dôležité zabrániť infekcii alebo zabrániť ďalšiemu šíreniu infekcie. Vývoj vakcín vyžaduje určitý čas. Niekoľko farmaceutických spoločností pracuje na kandidátoch na vakcíny. Bude však trvať mesiace, kým sa akákoľvek vakcína bude môcť široko používať, pretože je potrebné podrobiť sa rozsiahlemu testovaniu, aby sa stanovila jej bezpečnosť a účinnosť.
 4. Som chránený proti COVID-19, ak som mal tento rok vakcínu proti chrípke?
  Chrípka a SARS-CoV-2 sú dva veľmi odlišné vírusy a sezónna vakcína proti chrípke by nechránila pred chorobami spôsobenými SARS-CoV-2. Keďže však európska chrípková sezóna stále prebieha, vakcína proti chrípke je najlepšou dostupnou ochranou proti sezónnej chrípke a nie je príliš neskoro na očkovanie.

Aká je súčasná situácia v EÚ, pokiaľ ide o dokument COVID-19?

 1. Aká je pripravenosť Európy na program COVID-19 a čo robí EÚ?
  Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) je nepretržite v kontakte s Európskou komisiou, orgánmi verejného zdravotníctva v Číne a Svetovou zdravotníckou organizáciou, pokiaľ ide o hodnotenie tohto ohniska. S cieľom informovať Európsku komisiu a orgány verejného zdravotníctva v členských štátoch o prebiehajúcej situácii ECDC uverejňuje denné súhrny a neustále posudzuje riziko pre občanov EÚ (pozri nižšie uvedené hodnotenie, ktoré sa každý deň prehodnocuje). ECDC a WHO vypracovali technické usmernenia na podporu členských štátov EÚ v ich reakcii. Európska komisia zabezpečuje koordináciu činností riadenia rizík na úrovni EÚ.

Súčasné hodnotenie rizika novej situácie s koronavírusmi, 25. februára 2020

 1. Som vystavený riziku nákazy COVID-19 v EÚ?
  Toto ohnisko sa rýchlo vyvíja a hodnotenie rizika sa podľa toho mení. ECDC neustále vyhodnocuje riziko pre občanov EÚ a najnovšie informácie nájdete vo vyššie uvedenom odkaze.
 2. Nakazil sa niekto v EÚ?
  V EÚ a Spojenom kráľovstve bolo od začiatku prepuknutia hlásených niekoľko prípadov. Vzhľadom na rozsiahly pohyb ľudí a skutočnosť, že vírus sa prenáša z jednej osoby na druhú, sa očakáva, že v Európe sa budú hlásiť ďalšie prípady.
 3. Prečo sa tak rýchlo zvyšuje počet prípadov?
  Dva z hlavných dôvodov rýchleho nárastu počtu prípadov sú, že sa vírus šíri z jednej osoby na druhú a že kapacita na odhaľovanie prípadov sa zlepšuje. Z tohto dôvodu sa často vyskytuje náhle zvýšenie počtu prípadov počas počiatočnej fázy prepuknutia objavujúcej sa choroby. 13. februára oficiálne štatistické údaje z Číny obsahovali 15 141 nových prípadov COVID-19, čo predstavuje jediný najväčší počet prípadov hlásených jeden deň od začiatku epidémie. Informácie čínskych úradníkov naznačujú, že od 13. februára došlo k zmene spôsobu, akým sa prípady počítajú. Toto teraz zahŕňa všetky podozrivé prípady s klinickou diagnózou pneumónie. Tieto nové prípady nemuseli byť laboratórne potvrdené ako prípady COVID-19. Vzhľadom na to nemôžeme porovnávať počet doteraz hlásených prípadov s týmto novým počtom a nemusí to nevyhnutne znamenať, že v Číne sa epidémia zvyšuje.
 4. Ako dlho bude toto ohnisko trvať?
  Bohužiaľ nie je možné predpovedať, ako dlho bude ohnisko trvať a ako sa bude epidémia celkovo vyvíjať. Zaoberáme sa novým vírusom, a preto zostáva veľa neistoty. Napríklad nie je známe, či sa prenos zníži počas leta, ako je to v prípade sezónnej chrípky.

Informácie pre cestujúcich

 1. Mal by som prehodnotiť cestovanie do Ázie v súčasnosti, súkromne alebo na služobné cesty?
  V súčasnosti sa väčšina prípadov uvádza v Číne , zatiaľ čo v niektorých iných ázijských krajinách sa uvádza menší počet prípadov. Pravdepodobnosť nakazenia v iných krajinách v Ázii sa v súčasnosti považuje za nízku a Svetová zdravotnícka organizácia neodporúča cestovanie do týchto oblastí. Ohnisko sa však vyvíja veľmi rýchlo, a preto sa riziko infekcie mení. (Pozri zoznam oblastí s predpokladaným prenosom z komunity ). Dodržiavajte cestovné rady poskytované orgánmi verejného zdravotníctva vo vašej krajine bydliska.
 2. Čo by som mal byť pri cestovaní do zahraničia vrátane výletov do Číny naj opatrnejší?
  Pri návšteve Číny by ste mali:
 • vyhnúť sa kontaktu s chorými ľuďmi, najmä s kašľom;
 • vyhnúť sa návšteve trhov a miest, kde sa manipuluje so živými alebo uhynutými zvieratami;
 • dodržiavať všeobecné pravidlá týkajúce sa hygieny rúk a hygieny potravín;
 • pred jedlom, po použití toalety a po akomkoľvek kontakte so zvieratami si umyte ruky mydlom a vodou alebo použite dezinfekčný roztok na báze alkoholu;
 • vyhýbajte sa kontaktu so zvieratami, ich výkalmi alebo trusom.

Rady pre cestujúcich: vypuknutie nového koronavírusu 2019-nCoV

 1. Čo ak som nedávno bol v Číne a ochorel som?
  Ak ste boli v Číne a do 14 dní od návratu sa cítite zle alebo máte horúčku, kašeľ alebo dýchavičnosť, mali by ste:
 • Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Predtým, ako pôjdete do lekárskej alebo pohotovostnej miestnosti, zavolajte im a povedzte im o svojom nedávnom cestovaní a vašich príznakoch.
 • Vyvarujte sa kontaktu s ostatnými.
 • Zaistite, aby ste necestovali, keď ste chorí.
 • Pri kašľaní alebo kýchaní zakryte ústa a nos tkanivom alebo rukávom (nie rukami). Ak máte ľahký prístup k chirurgickým tvárovým maskám, použite jednu a po použití ju bezpečne zlikvidujte. Po likvidácii masky si nezabudnite umyť ruky.
 • Dodržiavajte príslušné pravidlá dezinfekcie / umývania rúk, aby ste zabránili šíreniu vírusu na ostatných.
 1. A čo v lietadle alebo na letisku?
  Ak sa preukáže, že prípad COVID-19 bol v lietadle, orgány verejného zdravotníctva kontaktujú ľudí, ktorí boli ohrození. Ak máte otázky týkajúce sa uskutočneného letu, požiadajte o radu miestny zdravotnícky úrad. Riziko infekcie v letúne nemožno vylúčiť, ale v súčasnosti sa považuje za nízke pre jednotlivého cestujúceho.

Riziko nakazenia na letisku je podobné ako pri akomkoľvek inom mieste, kde sa zhromažďuje veľa ľudí.

 1. Prečo nie sú ľudia prichádzajúci z Číny na letisku kontrolovaní na COVID-19?
  Existujú dôkazy o tom, že kontrola osôb na letisku (známeho ako vstupná kontrola) nie je veľmi účinná pri prevencii šírenia vírusu, najmä ak ľudia nemusia vykazovať príznaky alebo príznaky choroby sú veľmi podobné príznakom iných chorôb a časový harmonogram sa časovo zhoduje so zvýšenou aktivitou sezónnej chrípky v EÚ a Číne. Všeobecne sa považuje za užitočnejšie poskytnúť osobám prichádzajúcim na letiská jasné informácie vysvetľujúce, čo majú robiť, ak sa u nich objavia príznaky po prílete.

 1. Čo robí Čína na zastavenie prepuknutia choroby? Sú tieto opatrenia účinné?
  Na obmedzenie šírenia vírusu čínske orgány zaviedli niekoľko mimoriadnych kontrolných opatrení v celej krajine vrátane provincie Hubei, kde sa prepuknutie choroby začalo. Okrem iných opatrení zrušili lunárne novoročné oslavy a zatvorili kiná a tematické parky, aby sa zabezpečilo sociálne odstupňovanie ľudí. Okrem toho kvôli obmedzeniu pohybu osôb pozastavili verejnú dopravu a uzavreli medzinárodné letisko Wuhan Tianhe. S cieľom monitorovať ohnisko rozšírili svoj systém sledovania.

 1. A čo kontakt s domácimi miláčikmi a inými zvieratami v EÚ?
  Súčasný výskum spája COVID-19 s určitými typmi netopierov, ale nevylučuje zapojenie iných zvierat. Niekoľko druhov koronavírusov môže infikovať zvieratá a prenášať ich na iné zvieratá a ľudí. Neexistujú dôkazy o tom, že sprievodné zvieratá (napr. Psy alebo mačky) predstavujú riziko infekcie pre ľudí. Ako všeobecné preventívne opatrenie je vždy vhodné dodržiavať základné hygienické zásady pri kontakte so zvieratami.
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

You may also like...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Pri používaní tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. viac info

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah.

Zatvoriť