TOP 10 otázok o cestovnom poistení do hôr

Chystáte sa v najbližšom období na lyže? Čo všetko vlastne kryje cestovné poistenie?. Na top 10 najčastejšie sa vyskytujúcich otázok:

 ID-100159733

 

Existuje na Slovensku poistenie do hôr (napríklad na výjazd vrtuľníka)? Je toto poistenie potrebné aj pre lyžovanie u nás? 

Pre lyžiarov, ktorí sa plánujú zdržiavať iba na slovenských horách, je určené tzv. tuzemské cestovné poistenie. Keďže u nás sú liečebné náklady hradené z povinného zdravotného poistenia, preplatenie ošetrenia úrazu v rámci cestovného poistenia doma nepotrebujete. Základné tuzemské cestovné poistenie obsahuje poistenie batožiny, zodpovednosť za škodu, poistenie trvalých následkov a smrť následkom úrazu. Tiež si môžete poistiť samostatne alebo k cestovnému poisteniu zásah Horskej záchrannej služby (HZS). Ak sa však mienite zdržiavať len na zjazdovkách, takéto poistenie je zbytočné. Prevádzkovateľ lyžiarskej trate a lanoviek je povinný zabezpečiť pri úraze na lyžiarskej trati prvú pomoc a podľa potreby aj prepravu zranenej osoby do nemocnice. Horské poistenie odporúčame prevažne tým lyžiarom, ktorí preferujú jazdu mimo značených lyžiarskych tratí. Zahŕňa: pátranie osoby v horskej oblasti, vyslobodzovanie, prepravu zachraňovanej osoby (vrátane leteckej prepravy), v najtragickejšom prípade prepravu telesných pozostatkov. V prípade, že horské poistenie nemáte a ocitnete sa v situácii, keď vám je poskytnutá, vynaložené náklady, ktoré sa pohybujú aj v štvorciferných číslach, budete musieť uhradiť sami (okrem osôb do 18 rokov).

 

Ak chcem lyžovať mimo Slovenska, aké poistenie potrebujem?

V cestovnom poistení do zahraničia je potrebné si vykonávanie zimných športov pripoistiť a ak poistený plánuje navyše jazdiť mimo značených trás, v takom prípade je potrebné aj pripoistenie rizikových športov. Ak by došlo k úrazu práve na úseku, ktorý je mimo zjazdovky, poisťovňa preplatí aj náklady nielen na liečbu, ale aj náklady súvisiace so zachraňovaním v horskom teréne.

Chcem ísť lyžovať do snowparku. Potrebujem špeciálne poistenie? 

Na Slovensku nutne nepotrebujete takéto poistenie. Ak sa vám stane úraz na úseku, ktorý patrí pod zjazdovku, prevádzkovateľ lyžiarskej trate a lanoviek je povinný zabezpečiť prvú pomoc a podľa potreby prepravu zranenej osoby na miesto so zdravotnou starostlivosťou.

V zahraničí odporúčame uzavrieť cestovné poistenie s pripoisteniami zimných športov a zároveň rizikových športov. Inak by ste si liečebné náklady za úraz vzniknutý takouto činnosťou museli hradiť sami.

 

Plánujem lyžovať mimo zjazdoviek – je potrebne špeciálne poistenie? V cestovnom poistení do zahraničia je potrebné vykonávanie zimných športov si pripoistiť a ak poistený plánuje navyše jazdiť mimo značených trás, v takom prípade je potrebné aj pripoistenie rizikových športov. Vtedy poisťovňa preplatí náklady nielen na liečbu, ale aj náklady súvisiace so zachraňovaním v horskom teréne.

V cestovnom poistení v SR – ak poistený plánuje na horách vykonávať freeridové lyžovanie (vo voľnom teréne, mimo značených lyžiarskych tratí), bežecké lyžovanie vo voľnej prírode, sánkovanie vo voľnej prírode, jazdu na snežných skútroch a iné, v takom prípade sa odporúča poistenie Horskej záchrannej služby (HZS). Túto službu si klient môže poistiť samostatne, teda bez cestovného poistenia, alebo aj spolu s cestovným.

 

Nie je náhodou poistenie súčasťou skipasu? Ak je to individuálne, ako to viem zistiť? 

Vždy sa treba pri kúpe skipasu informovať, aké ďalšie služby zahŕňa. Preprava zraneného zo zjazdovky do najbližšieho zdravotného zariadenia je zabezpečená prevádzkovateľom trate. Problém nastáva, ak k úrazu dôjde mimo zjazdovky. Každopádne najlepšie bude, ak si informácie zistíte v konkrétnom stredisku.

 

Načo mi slúži modrá kartička do zahraničia (v rámci krajín EÚ)? Aké poistenie pokrýva, čo sa týka lyžovania? 

Európska karta poistenca preplatí náklady za liečbu v zahraničí len v štátnom zariadení, nie v súkromnom, a tiež iba do výšky ceny, do akej by ošetrenie stálo u nás. Ostatné si klient musí hradiť sám. Preto ak plánujete lyžovať v zahraničí, odporúčame aj cestovné komerčné poistenie, pretože to preplatí náklady za liečbu v plnej sumeštátnom aj v súkromnom zdravotníckom zariadení.

 

Mal som na obed 1 pivo. Potom sa zraním. Ovplyvní to poistenie? 

Poisťovňa neposkytne plnenie za lekárske ošetrenie, pokiaľ bol poistený pod vplyvom alkoholu alebo návykovej látky, ktorá nebola vydaná na lekársky predpis. To znamená, že ak sa pri vyšetrení zistí, že klient bol pod vplyvom alkoholu, vystavuje sa tak riziku krátenia alebo až úplného zamietnutia úhrady za liečbu poisťovňou.

 

Ak som nemal/mal prilbu, ovplyvní to poistenie?

Každá poisťovňa má vo svojich všeobecných poistných podmienkach uvedené, že ak klient vedome poruší predpisy a povinnosti, alebo zákony danej krajiny smerujúce k odvráteniu poistnej udalosti alebo zmenšeniu nebezpečenstva, môže dôjsť ku kráteniu poistného plnenia. Ak nariadenia danej krajiny, v ktorej lyžujete, prikazujú povinnosť nosiť prilbu, v takom prípade je aj z hľadiska poistenia nutné, aby ste ju mali.

 

Zrazil som lyžiara a ten sa zranil. Môžem byť za to postihnuteľný? Ak áno, viem sa proti tomu poistiť? 

Treba rozlišovať medzi cestovným poistením na Slovensku a v zahraničí. V rámci zahraničného cestovného poistenia je potrebné si poistenie zodpovednosti za škodu pripoistiť. V takom prípade škodu, ktorú spôsobíte inému, hradí vaše poistenie. Dokonca aj keby vás poškodený zažaloval, komunikáciu s ním preberá poisťovňa za vás. Musí však byť jasné a dokázané, že poistený bol vinníkom zrážky. Preto sú v týchto situáciách vítané výpovede svedkov. Škodu by poistený mal zdokumentovať napríklad fotografiou a poškodené veci alebo ich zvyšky by si podľa možnosti mal uschovať. Následne poisťovňa bude žiadať od poškodeného lekársku správu a tiež originál dokladov zničených vecí.

V rámci tuzemského cestovného poistenia je poistenie zodpovednosti obsiahnuté už v základnom balíku, to znamená, že netreba si ho navyše pripoisťovať.

 

Zrazil ma lyžiar a zranil ma. Som poistený, mení sa niečo? 

Vôbec nič. Ak máte uzavreté cestovné poistenie spolu s pripoistením zimných športov, liečbu vám preplatí vaša poistka. Následne potom poisťovňa môže žiadať regres od vinníka zrážky, ale to sa klienta už netýka.

 

Pripravené v spolupráci s KOMUNÁLNOU poisťovňou, a.s. Vienna Insurance Group

FOTO: www.freedigitalphotos.net/

 

 

You may also like...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Pri používaní tejto stránky súhlasíte s používaním cookies. viac info

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah.

Zatvoriť